Rapport

Verzamelde kennisnotities t.b.v. de visie duurzame brandstoffenmix

In de eerste helft van 2014 heeft een intensief traject plaatsgevonden om tot een gezamenlijke visie voor een duurzame brandstoffenmix te komen. Deze visie is een actie vanuit het Energieakkoord voor duurzame groei, opgesteld vanuit een brede groep betrokkenen en is gefaciliteerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Dit ministerie heeft een kennisconsortium van TNO, ECN en CE Delft opdracht gegeven om het proces te ondersteunen met de vereiste kennis. Deze kennis is ingebracht door deelname aan de ’tafels’ en ‘LEF-bijeenkomsten’, alsmede door beantwoording van kennisvragen. Deze kennisvragen komen primair vanuit de verschillende tafels, maar ook vanuit het team van de opdrachtgever.

Dit document verzamelt alle kennisnotities, die tijdens het visietraject zijn geschreven en verspreid. De kennisnotities zijn zodanig opgesteld, dat ze tijdens het visietraject als een op zichzelf staande kennisbron konden fungeren. In dit verzameldocument zijn deze kennisnotities zo logisch mogelijk geclusterd en op volgorde gezet.

Meer informatie over de Duurzame Brandstofvisie met LEF vindt u op de website van de SER.