Rapport

Vesta 2.0 – Uitbreidingen en dataverificaties

In dit rapport wordt nadere invoerinformatie voor het Vesta-model van het Planbureau voor de Leefomgeving beschreven. Het betreft onderdelen die relatief los van elkaar staan, en in dit rapport per hoofdstuk worden behandeld.

De onderwerpen die worden behandeld zijn achtereenvolgens:

  • leercurves en ranges op kostprijzen van energetische verbeteringen aan de woning (gebouwgebonden maatregelen), en op gebouwgebonden energieproductie;
  • verdergaande woningverbetering, naar energieneutraal; inclusief leercurve;
  • tussenstappen tussen huidig labelniveau van de woning en label B;
  • check bij marktpartijen op de invoerdata van het Vesta-model voor investeringen in warmtedistributie en WKO (gebiedsgebonden maatregelen);
  • prijzen en prijsontwikkeling van installaties om ‘schone energiedragers’ toe te kunnen passen (all electric woningen, en toepassing van groen gas).