Rapport

Voortgang energietransitie Limburg en Noord-Brabant

De Zuidelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het energiebeleid van de provincies Limburg en Noord-Brabant. Hierbij hebben zij gekeken naar doelbereik, en de wijze waarop de provincie haar sturingsinstrumenten inzet om deze doelen te behalen. CE Delft heeft de Zuidelijke Rekenkamer ondersteund bij dit onderzoek, door als expert input te leveren op drie punten:

  • het realisme van het doelbereik;
  • de mogelijke sturingsmogelijkheden die provincies hebben op de energietransitie;
  • lessen te delen uit eerder studies van CE Delft over de provincies Limburg en Noord-Brabant.

Hiernaast hadden wij ook een klankbordrol waarbij wij tussendoor de rekenkamer hielpen met het verzamelen van de juiste gegevens, het duiden van keuzes en werking van het energiesysteem en het toetsen van hun conclusies en aanbevelingen. Op deze wijze kon met een geringe inzet van middelen veel technische expertise in het rekenkameronderzoek worden ingebracht.

De rekenkameronderzoeken zijn terug te vinden op de website van de Zuidelijke Rekenkamer