Rapport

Waste incineration under the EU ETS. An assessment of climate benefits

Verbranding van gemeentelijk afval valt momenteel niet onder het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS). Als deze daarin wordt opgenomen, zoals voorgesteld, zullen afvalverwerkers emissierechten moeten kopen voor elke ton CO2-uitstoot bij verwerking van huishoudelijk, bedrijfs- en industrieel afval. Deze extra verbrandingskosten kunnen een stimulans zijn voor afvalpreventie en recycling, die dan concurrerender (minder duur) dan verbranding worden. Een verschuiving van (niet biologisch voorbewerkte) afval naar storten moet voorkomen worden; dit is onder de Richtlijn Afvalstorten al aan beperkingen onderhevig.

De uitkomsten van deze studie, in opdracht van Zero Waste Europe, tonen aan dat opname van afvalverbranding in het EU ETS afvalpreventie en recycling inderdaad zou stimuleren, met voordelen voor zowel klimaat en werkgelegenheid:

  • Jaarlijkse CO2-emissies zullen naar schatting 2,8 tot 5,4 Mt lager uitvallen in 2022 en 4,3 tot 8,8 Mt lager in 2030. De baten nemen richting 2030 geleidelijk toe omdat de CO2-prijs naar verwachting zal stijgen, waardoor recycling naar verhouding concurrerender wordt. De bovengrens van de range geeft de baten weer wanneer zowel fossiele CO2-emissies (CO2-emissies als gevolg van verbranding van kunststoffen, bijvoorbeeld) en biogene CO2-emissies (van verbranding van voedselresten) in het EU ETS worden opgenomen. De ondergrens geeft de baten weer wanneer alleen fossiele CO2-emissies worden meegenomen.
  • In 2022 zouden er 6.800 tot 13.000 aanvullende banen komen en in 2030 11.200 tot 21.200 banen. Deze extra banen ontstaan omdat recycling-activiteiten arbeidsintensiever zijn dan afvalverbranding.