Rapport

Waterschap Rivierenland energieneutraal. Rekenkameronderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid eigen opwekking duurzame energie

CE Delft heeft een onderzoek uitgevoerd naar de ambitie Energieneutraal 2030 voor de rekenkamer van het Waterschap Rivierenland. Hierbij is gekeken naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het energiebeleid in de periode 2015-2021, of de maatregelen voldoende zijn om in 2030 volledig energieneutraal te zijn, en welke maatregelen daarvoor nog moeten worden getroffen.

De maatregelen die het Waterschap Rivierenland inzet dragen bij aan het bereiken van de energieneutraliteitsambitie (en zijn dus doeltreffend). De ingezette maatregelen rondom de opwek van energie doen niet onder voor andere waterschappen. Echter, hiermee wordt de doelstelling energieneutraal in 2030 niet behaald.

Geadviseerd wordt om tijdig besluiten te nemen voor nieuwe zon- en windprojecten om deze voor 2030 gerealiseerd te hebben. Hiernaast is er meer aandacht nodig voor het energiebesparingsbeleid. Het Algemeen bestuur kan haar kaderstellende rol versterken wanneer het dagelijks bestuur de kader bij nieuw beleid duidelijk aangeeft.

De volledige rapportage, inclusief bestuurlijke reactie, is hier te vinden.