Rapport

Waterstof in Vesta MAIS, parameters voor modellering

Het PBL wil waterstof als energiedrager voor de gebouwde omgeving meenemen voor individuele toepassingen in gebouwen in het Vesta MAIS-model. In deze rapportage beschrijven wij de systeemcomponenten, uitgangspunten en parameters die in de literatuur beschreven zijn. De resultaten vormen, samen met inzichten die op een andere manier zijn verkregen, de basis voor de doorrekening van de Startanalyse aardgasvrije buurten 2020 met het Vesta MAIS-model. Zie voor een uitgebreide verantwoording de notitie ‘Waterstof voor de gebouwde omgeving; operationalisering in de Startanalyse 2020’ (PBL).