Rapport

Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020

Eén van de doelstellingen van het stimuleringsbeleid van elektrisch vervoer (EV) in Nederland is om de Nederlandse economie te versterken. Hiertoe behoort ook de mogelijkheid om met een sterke EV-sector werkgelegenheid te creëren in Nederland. In dat kader heeft CE Delft, in opdracht van RVO, een inschatting gemaakt van de werkgelegenheid in de Nederlandse EV-sector in 2020. Onze inschatting is dat de werkgelegenheid in de Nederlandse EV-sector in 2020 gelijk zal zijn aan vijf- tot negentienduizend voltijdequivalenten (VTE’s), met als middenschatting tienduizend VTE’s. Daarmee ligt de werkgelegenheid in deze sector in 2020 een factor 6 (3-12) hoger dan in 2013. Een belangrijk deel van deze werkgelegenheid wordt gecreëerd in het deelsegment ‘laadinfrastructuur en smart grids’, maar ook in andere delen van de EV-sector wordt een significante toename van de werkgelegenheid verwacht.

Auteurs