Rapport

Zaans Groen. Ingrediënten voor de Zaanse Energie Agenda 2.0

De gemeente Zaanstad is op weg naar klimaatneutraliteit. De aanleiding voor dit rapport van CE Delft en Motivaction is de wens van Zaanstad om die weg sneller af te leggen dan nu het geval is, niet met stappen maar met sprongen. In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag wat de gemeente moet doen om die versnelling te realiseren.