Rapport

Zero-emissiebouwplaats, inrichting en meerkosten

In maart 2022 heeft CE Delft in opdracht van Rijkswaterstaat onderzocht wat de meerkosten zijn wanneer 100% van alle werktuigen en voertuigen op de bouwplaats batterij-elektrisch wordt aangedreven. De publicatie die voor u ligt is een samenvatting van dit onderzoek. Uit ons onderzoek komen drie manieren van energievoorziening op de bouwplaats naar voren die kostentechnisch het meest aantrekkelijk zijn:

  • netaansluiting op de bouwplaats;
  • batterijcontainer op de bouwplaats;
  • wisselaccu’s die op een locatie in eigen beheer geladen worden.

In 2020 bedragen de meerkosten van een zero-emissiebouwplaats voor de bestudeerde cases gemiddeld circa 5% op de totale directe projectkosten voor de opdrachtnemer. In 2030 zijn de totale projectkosten van een zero-emissiebouwplaats vergelijkbaar met conventionele bouwplaats waar diesel gebruikt wordt.
De relatieve meerkosten van een zero-emissiebouwplaats zijn echter sterk afhankelijk van het type bouwplaats en variëren in 2020 voor de bestudeerde bouwplaatsen tussen de 3 en 12% op de totale directe projectkosten. De specifieke meerkosten zijn met name afhankelijk van het aandeel directe materieelkosten op het totaal van projectkosten en het type energievoorziening.
De resultaten geven binnen een bandbreedte een goede indicatie van de meerkosten van zero-emissiebouwmaterieel en laten zien dat, volgens de verwachte ontwikkelingen van batterij- en elektriciteitsprijzen, de kosten zullen gaan afnemen richting 2030 en in veel gevallen ook een positieve businesscase opleveren.

Infographic Zero-Emissie Bouwplaats

Auteurs