Rapport

Kostencurves beton RWS

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail de strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten’ (KCI) opgesteld. Dit vanuit de ambitie om als grote opdrachtgever van infraprojecten in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. Om RWS te ondersteunen heeft CE Delft in 2019, 2020 en 2021 meerdere onderzoeken uitgevoerd, waarbij inzicht is verkregen in de mogelijkheden om milieu-impacts de komende 10 jaar te verlagen.

In 2020 hebben we kostencurves voor de toepassing van betoninnovaties door RWS opgesteld en hebben we de circulariteit van deze betoninnovaties in kaart gebracht. De kostencurves en circulariteitsindicatoren laten zien hoe betoninnovaties de komende 10 jaar kunnen worden ingezet, om de klimaatimpact (CO2-eq.-emissies) en MilieuKostenIndicator-waarde (€ MKI) van het beton dat RWS toepast zo kosteneffectief mogelijk te verlagen en de circulariteit van dit beton te verhogen.”

Daarnaast zijn analyses uitgevoerd naar de klimaatimpact van beton in Nederland, hebben we een nulmeting en zwaartepuntanalyse uitgevoerd van het Transitiepad Kunstwerken en hebben we kostencurves opgesteld voor de milieu-impacts het asfalt dat RWS toepast.