Techniek

Bij de verduurzaming van onze energievoorziening en economie komt veel techniek kijken. Er zijn nieuwe technieken nodig om de kosten van hernieuwbare energie te verlagen, zodat deze op steeds grotere schaal fossiele energiebronnen kunnen vervangen. De groeiende productie van hernieuwbare energie uit wind en zon moet goed worden ingepast in ons energiesysteem. Hiervoor zijn technieken voor energieopslag nodig, maar ook smart grids, hernieuwbare brandstoffen en slimme manieren om de energievraag aan te passen aan het aanbod. Er wordt in alle sectoren gewerkt aan innovaties waarmee energie steeds efficiënter wordt gebruikt. De overgang van fossiele grondstoffen naar biomassa vergt nieuwe technologieën, net als CO2-afvang -opslag of -hergebruik. 

Wat kan CE Delft voor u doen?

Bij CE Delft hebben we diepgaande kennis van al deze onderwerpen, en combineren we die graag met onze beleidsexpertise. Veel van onze medewerkers hebben een technische achtergrond, zijn ingenieur, natuurkundige of chemicus. Onze onderzoeken en adviezen zijn dan ook technisch goed onderbouwd.

Wij helpen u daarom graag bij uw technische vraagstukken rondom verduurzaming en de energietransitie. Enkele voorbeelden van de mogelijkheden:

  • De ontwikkeling van toekomstscenario’s voor bepaalde technologieën
  • Toekomstscenario’s voor de verduurzaming van sectoren
  • In kaart brengen van de technische mogelijkheden om een regio of gemeente te verduurzamen
  • Energiescans op locatie
  • Het berekenen van business cases en terugverdientijden voor investeringen
  • Levenscyclus analyses, om de duurzaamheid van verschillende alternatieven te vergelijken
  • Beleidsevaluaties en -advies voor overheden

Meer informatie

Techniek komt in vrijwel al onze werkvelden aan de orde, zie bijvoorbeeld: