Rapport

Groengas voor de gebouwde omgeving. Kennisdocument voor de gemeente Nijmegen

Bij overheden, organisaties en burgers leven veel vragen over de mogelijke rol van groengas voor de verduurzaming van het warmtegebruik in de gebouwde omgeving, zo ook bij partijen die betrokken zijn in de warmtetransitie in Nijmegen. De gemeente Nijmegen heeft CE Delft daarom gevraagd om een kennisdocument over dit onderwerp op stellen. Het document geeft op toegankelijke wijze antwoord op de volgende hoofdvragen:

  • Wat is groengas en wat doen we er nu mee?
  • Welke rol kan groengas spelen in de toekomst?
  • Hoe kan groengas worden toegepast in de gebouwde omgeving?
  • Welke rol zal groengas spelen in de gebouwde omgeving van Nijmegen?

Productiemethodes voor groengas