Rapport

Verplicht aandeel recyclaat of biobased in plastic. In de Europese Unie

In de Nederlandse Transitieagenda Kunststoffen staat het voornemen het aandeel recyclaat en biobased in kunststoffen te verhogen naar 41% recyclaat en 15% biobased kunststoffen in 2030. Dit is een forse stijging ten opzichte van de ongeveer 9% recyclaat en 1% biobased op dit moment. Het ministerie van I&W heeft CE Delft gevraagd om te onderzoeken in hoeverre een verplicht aandeel recyclaat en/of biobased in kunststoffen kan helpen dit doel te bereiken en wat de milieukundige en economische effecten hiervan zouden zijn. Omdat het hier gaat om een Europese markt ligt de focus in dit onderzoek op een Europese verplichting.

Een snelle transitie richting circulair kunststof lijkt mogelijk te zijn door een EU-brede verplichting (op polymeerniveau) in te voeren van 30-55% recyclaat of biobased kunststoffen in 2030. Daarbij is het zinvol om aanvullend de producentenverantwoorde­lijkheid uit te breiden naar alle toepassingen van kunststof. Ook Design for Recycling en beter inzamelen en sorteren kunnen bijdragen. Wel dient zowel de brede verplichting als de uitbreiding van producentenverantwoordelijkheid nog verder uitgewerkt te worden.