Rapporten

Filteren Wis alle filters
Zoeken
Thema's
Jaartal
Auteur
Effecten van CountEmissions EU voor Nederland
april 2024
Lees meer
Nationaal emissieplafond voor ESR-sectoren
februari 2024
Lees meer
Analyse van CO2-emissies op Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost
januari 2024
Lees meer
Stappenplan zero-emissie vrachtwagens
januari 2024
Lees meer
Study supporting the Impact Assessment of the CountEmissions EU initiative
november 2023
Lees meer
Effecten van het programma Duurzame Mobiliteit. Maatregelenlijst 2.0 en doorrekening voor het zichtjaar 2030
september 2023
Lees meer
Logistieke efficiëntie. Beoordeling van potentiële maatregelen
augustus 2023
Lees meer
Werkgebonden mobiliteit van het mkb. Potentie voor reductie van broeikasgasemissies voor verschillende doelgroepen
juni 2023
Lees meer
Benchmark for seaport sustainability. Edition 2023
mei 2023
Lees meer
Tank- en laadbehoefte Clean Energy Hubs
april 2023
Lees meer