Op dinsdag 18 januari 2022 gaf CE Delft een webinar voor gemeenten om het onderzoek ‘Energiearmoede in de warmtetransitie’ toe te lichten.

Het webinar werd ingeleid door Frans Rooijers, directeur van CE Delft. Projectleider en onderzoeker Katja Kruit presenteerde de maatregelen die zijn onderzocht en welke het meest effectief bijdragen aan het tegengaan van energiearmoede én aan de warmtetransitie. Jasper van Commenee (gemeente Leeuwarden) lichtte de aanpak van de gemeente Leeuwarden om energiearmoede tegen te gaan toe.

U kunt het webinar hiernaast terugkijken.