Methode

CEGOIA

Het CEGOIA-model berekent de nationale kosten van duurzame warmteopties. Hiermee brengt CE Delft advies uit over de ontwikkeling van het energievraagstuk, zowel op buurtniveau als landelijk.

Wat is CEGOIA?

CEGOIA is een rekenmodel, ontwikkeld door CE Delft. Het berekent de nationale kosten van duurzame warmteopties over de hele keten: productie, distributie, besparing en consumptie. De berekeningen worden gedaan op buurtniveau, waarbij het model de vele kenmerken van elke buurt meeneemt. Denk aan het huidige isolatieniveau, de dichtheid van de bebouwing en het type bebouwing. Ook de technische mogelijkheden per buurt zitten in het model, zoals de afstand tot een restwarmtebron en de potentie aan geothermie of warmtekoudeopslag (wko). CEGOIA berekent welke energievoorziening in de gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsbouw) de laagste kosten heeft, nu en in de toekomst.

Het CEGOIA-model is door CE Delft ontwikkeld om beleidsmakers, planners en bestuurders inzicht te geven in de mogelijke ontwikkeling van het energievraagstuk in de gebouwde omgeving en de gevolgen die dat heeft voor de fysieke (infra)structuren.

Mogelijkheden met CEGOIA

CE Delft adviseert over de ontwikkeling van de warmtevoorziening. Gemeenten, regio’s en provincies kunnen dit gebruiken voor hun warmteplannen en als onderdeel van de omgevingsvisie. Voor netbeheerders en energie- bedrijven geeft het inzicht in de ontwikkeling van het energieverbruik en daarmee ook de ontwikkelingen van het benodigde energienetwerk. Het CEGOIA-model is in beheer bij CE Delft, maar voor experts die zelf berekeningen willen uitvoeren is er nu ook een webtool beschikbaar. Hiermee kan de gebruiker zelf verschillende scenario’s doorrekenen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de warmtevoorziening in haar gemeente of regio.

Documentatie CEGOIA

In onderstaande documentatie staat meer informatie over de werking van het model, de berekeningswijze en de parameters die gebruikt worden in het CEGOIA-model:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Wat kan CE Delft voor u doen?

CEGOIA voor gemeenten

De komende dertig jaar zijn nodig om alle buurten aan te pakken voor een klimaatneutrale warmtevoorziening. CE Delft kan uw gemeente een stap op weg helpen.

Lees meer

CEGOIA voor provincies en regio's

Als provincie of regio kunt u gemeenten helpen bij het zetten van de eerste stappen naar een klimaatneutrale warmtevoorziening. Het CEGOIA-model geeft provincies, regio’s en gemeenten inzicht in de goedkoopste duurzame warmtevoorziening per buurt.

Lees meer

CEGOIA voor netbeheerders

Als netbeheerder wilt u vast weten hoe de ondergrondse infrastructuur verandert. Waar blijft het gasnet nog een tijd liggen? Waar moet het elektriciteitsnet worden verzwaard? Het CEGOIA-model geeft inzicht in de kosten van een klimaatneutrale warmtevoorziening per buurt.

Lees meer

CEGOIA voor energiebedrijven

Hele buurten zullen overstappen van gas naar all-electric-oplossingen. Het CEGOIA-model geeft inzicht in de kosten van een klimaatneutrale warmtevoorziening per buurt.

Lees meer