Nieuws

CO2-norm elektriciteit en gas noodzaak voor behalen klimaatdoel

Delft, maandag 12 juli 2021

Persbericht – CO2-norm elektriciteit en gas noodzaak voor behalen klimaatdoel

Invoeren van een, in de tijd afnemende, CO2-norm voor geleverde elektriciteit en gas geeft de regering de noodzakelijke ‘beleidsknop’ om snelheid te geven aan de energietransitie. In de visie van het KBT kiest Nederland voor de productie van elektriciteit, vooral voor wind op zee. De opwek op wind-op-land moet minder versnipperd zijn, ten gunste van het landschap. Bij lokale initiatieven krijgt de lokale gemeenschap een vergoeding, om draagvlak voor de energietransitie te behouden. Waterstof wordt alleen toegepast als het goedkoper en duurzamer is dan elektrificatie én als opslag van elektriciteit.

Het KBT geeft in dit advies aan hoe de klimaatdoestellingen met zekerheid gehaald kunnen worden. Dit is samengevat in Figuur 1 en bestaat uit:

  • Een helder verhaal over de noodzaak van klimaatbeleid en de additionele opgave door
    elektrificatie en overstap op waterstof in andere sectoren (nut en noodzaak)
  • Krachtig beleid, vormgegeven rond een strikt ETS-plafond voor de waterstof en elektriciteitsproductie, inclusief een minimumprijs voor investeringszekerheid.
  • Aanvullend beleid voor het behalen van het ETS-plafond, garanderen van leveringszekerheid, ondersteuning van opkomende technieken en realiseren van energie-infrastructuur.
  • Energiezekerheid voor iedereen, compensatie van stijgende lasten voor de laagste
    inkomensgroepen.

Dit is het zesde advies van het Klimaatcrises Beleid Team. In de andere adviezen van het KBT wordt aandacht besteed aan mobiliteit en transport, gebouwde omgeving, bedrijven en landbouw. Binnenkort verschijnt het overkoepelde advies van het KBT over het behalen van de klimaatdoelen in 2030 en 2050. Het KBT bestaat uit: