Personenvervoer

Binnen dit thema doen wij we beleidsstudies voor overheden; van de EU tot aan gemeenten. We zijn hierin toonaangevend en evalueren beleidsmaatregelen en adviseren hoe de effectiviteit van beleid kan worden vergroot. Ons werk richt zich op het reduceren van verkeersemissies (zowel klimaat als luchtvervuiling), maar we zijn ook goed thuis in de effecten van (beleids)maatregelen op geluid, verkeersveiligheid en congestie. Naast de beleidsstudies dragen we bouwstenen aan zoals toegankelijke overzichten van emissiedata, inventarisaties van nieuwe technieken of inzichten in de barrières voor de toepassing daarvan. Belangrijke onderwerpen zijn voertuignormen, alternatieve brandstoffen, elektrisch vervoer, zuinige voertuigen en het beïnvloeden van mobiliteitskeuzes. Ook helpen we gemeenten om hun klimaatambities te vertalen in concreet en effectief beleid. Verder doen we ook meer praktische projecten o.a. voor bedrijven (zoals fleetowners, auto-importeurs of aanbieders van nieuwe mobiliteitsdiensten) en brancheorganisaties, waarin we bijv. mobiliteitsscans of tools ontwikkelen om carbon footprints of kosten in beeld te brengen.

We hebben veel kennis van  biobrandstoffen, elektrisch vervoer en zowel het Europese, nationale als lokale verkeers-, milieu- en energiebeleid. Bij projecten over de energievoorziening van verkeer werken we samen  met onze energie-experts, die de nodige kennis kunnen inbrengen omtrent bijvoorbeeld de inpassing in het elektriciteitsnet, smart grids en de mogelijkheden synergievoordelen van elektrisch rijden en verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening.

We hebben een uitgebreid netwerk bij alle relevante actoren en veel ervaring met het organiseren van workshops en bijeenkomsten met belangenpartijen.

Verschillen test- en praktijkemissies dieselauto’s
Er is de afgelopen tijd veel te doen over de emissies van dieselauto’s. De NOx-emissies blijken in de praktijk veel hoger dan wat op grond van de wettelijke voertuignormen mag worden verwacht. In de onderzoeken van CE Delft wordt overigens altijd gerekend met emissiefactoren die gebaseerd zijn op praktijkdata. De geconstateerde verschillen tussen test- en praktijkwaarden hebben dan ook geen consequenties voor de betrouwbaarheid van onze onderzoeken.

Onze opdrachtgevers

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Europese Commissie (DG MOVE en DG CLIMA), gemeente Den Haag en Kennisplatform Verkeer en Vervoer, Natuur en Milieu, Transport and Environment (T&E), PON Holding (importeur van o.a. Volkswagen), Louwman&Parqui (importeur van o.a. Toyota), Leasemaatschappijen en Mobility Mixx.

Presentaties en artikelen

CO2-emissie mobiliteit, Nulmeting t.b.v. Regionale Mobiliteitsprogramma’s in Noord-Holland en Flevoland
Jacobine Aalberts, Kick Off Regionale Mobiliteitsprogramma, 5 maart 2020, Amsterdam

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anco Hoen