Rapporten

Filteren Wis alle filters
Zoeken
Thema's
Jaartal
Auteur
Nationaal emissieplafond voor ESR-sectoren
februari 2024
Lees meer
STREAM personenvervoer 2023
januari 2024
Lees meer
Een eerlijke mobiliteitstransitie voor iedereen. Effecten van klimaatmaatregelen op verschillende inkomensklassen
november 2023
Lees meer
Study supporting the Impact Assessment of the CountEmissions EU initiative
november 2023
Lees meer
Update KEV-factsheet werkgebonden personenmobiliteit
september 2023
Lees meer
Effecten van het programma Duurzame Mobiliteit. Maatregelenlijst 2.0 en doorrekening voor het zichtjaar 2030
september 2023
Lees meer
Opties voor schone lucht. Factsheets voor enkele maatregelen luchtkwaliteit
augustus 2023
Lees meer
Evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding
juni 2023
Lees meer
Uitkomsten doorrekening ambities en maatregelen mobiliteitsvisie Natuur & Milieu
juni 2023
Lees meer
Werkgebonden mobiliteit van het mkb. Potentie voor reductie van broeikasgasemissies voor verschillende doelgroepen
juni 2023
Lees meer