Rapporten

Filteren Wis alle filters
Zoeken
Thema's
Jaartal
Auteur
Effecten van het programma Duurzame Mobiliteit. Maatregelenlijst 2.0 en doorrekening voor het zichtjaar 2030
september 2023
Lees meer
Update KEV-factsheet werkgebonden personenmobiliteit
september 2023
Lees meer
Opties voor schone lucht. Factsheets voor enkele maatregelen luchtkwaliteit
augustus 2023
Lees meer
Evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding
juni 2023
Lees meer
Uitkomsten doorrekening ambities en maatregelen mobiliteitsvisie Natuur & Milieu
juni 2023
Lees meer
Werkgebonden mobiliteit van het mkb. Potentie voor reductie van broeikasgasemissies voor verschillende doelgroepen
juni 2023
Lees meer
Rekentool RMP-regio’s Regionale Mobileitsplan
mei 2023
Lees meer
Aanvullend klimaatbeleid voor 2030. CE Delft, Berenschot en Kalavasta
maart 2023
Lees meer
Effecten van het Programma Duurzame Mobiliteit. Doorrekening van het regionaal maatregelenpakket van de MRDH 2022
maart 2023
Lees meer
STREAM Personenvervoer. Emissiekentallen modaliteiten 2022
februari 2023
Lees meer