Presentatie

Dashboard eindgebruikerskosten – Lessen en tips – Jasper Schilling

Op 18 juni heeft het Expertisecentrum Warmte het Dashboard eindgebruikerskosten gepubliceerd, waarmee gemeenten inzicht krijgen in de kosten van warmtestrategieën voor eigenaar-bewoners en huurders. Het dashboard is een uitgebreide Exceltool, waarvoor goede Excelkennis en voorkennis nodig is om conclusies uit te trekken. Daarom hebben wij een notitie opgesteld met onze belangrijkste conclusies en aandachtspunten voor gemeenten die dit dashboard willen gebruiken.