Presentatie

Webinar Klimaatdoorrekening voor gemeenten

Op 16 mei heeft het webinar ‘Klimaatdoorrekening voor gemeenten’ plaatsgevonden. In dit webinar vertelt Suzanne Breman over onze ervaringen bij de doorrekening van gemeentelijk klimaatbeleid en lichten we onze aanpak toe. Daarnaast vertelt Boudewijn Kopp van de gemeente Leiden over zijn ervaringen.

Steeds meer gemeenten vragen CE Delft om de toekomstige effecten van hun klimaatbeleid door te rekenen. Gemeenten kunnen daardoor monitoren of ze op koers liggen om hun klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen. CE Delft heeft daarvoor het CE Gemeentelijk Emissiereductie Model (CEGEM) ontwikkeld zodat gemeenten inzicht krijgen in de toekomstige emissies mét en zonder gemeentelijk beleid en de te verwachte effectiviteit van klimaatmaatregelen. Dit inzicht is dé bouwsteen voor bijvoorbeeld een gemeentelijke routekaart of CO2-begroting en geeft gemeenten de kans om hun beleid bij te sturen om de klimaatdoelen te realiseren.

U kan het webinar hieronder terugkijken. De presentatie gegeven tijdens het webinar is hiernaast te downloaden. Wilt u meer informatie over klimaatdoorrekeningen voor gemeenten kijk hier of neem contact op met Suzanne Breman of Jasper Schilling.

Auteurs

Meer rapporten over