Verkenning energietransitie Apeldoorn

Schakelen naar de hoogte versnelling

Apeldoorn heeft de doelstelling om op termijn energieneutraal te worden. Dit betekent dat op jaarbasis binnen de gemeentegrenzen evenveel duurzame energie wordt opgewekt als aan energie wordt gebruikt. De Raad heeft aangegeven deze ambitie via een scenario Versnelling-plus in uitvoering te willen nemen. Dit scenario komt voor het jaar 2030 uit op 28% energieneutraliteit. De Rekenkamercommissie vraagt zich af hoe Apeldoorn er op duurzaamheidsgebied voorstaat en of het ingezette beleid daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van de doelstelling en heeft CE Delft gevraagd dit te onderzoeken.

Projectleider

Martijn Blom

Verkenning energietransitie Apeldoorn

Auteurs CE

Martijn Blom
Jasper Schilling

Delft, februari 2018