Rapport

Aanpak energiearmoede Zoetermeer. Achtergrondrapport bij raadsvoorstel SPUK-regeling

Zoetermeer heeft, net als alle andere Nederlandse gemeenten, een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen van het Rijk om huishoudens met energiearmoede te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Deze middelen moeten uiterlijk eind december 2023 zijn besteed.

De gemeente Zoetermeer heeft CE Delft gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van een raadsvoorstel en een plan voor de aanpak van energiearmoede.

In dit achtergrondrapport bij het raadsvoorstel gaan wij allereerst in op de stand van zaken met betrekking tot energiearmoede in Zoetermeer: in welke buurten en bij welke doelgroepen komt energiearmoede met name voor? Vervolgens geven wij een verkenning en uitwerking van vier maatregelen die de gemeente kan nemen om energiearmoede tegen te gaan. Hierbij gaan we onder meer in op effectiviteit van de maatregelen (komen deze terecht bij de huishoudens die hier de meeste baat bij hebben?) en de haalbaarheid (de gemeente of andere stakeholders moeten over de capaciteit beschikken om de maatregelen op korte termijn uit te voeren).

Het rapport gaat in op de volgende maatregelen:

  1. Witgoedregeling: voucher voor energiezuinige koelkast of wasmachine
  2. Energiecoaches
  3. ‘Fixers’. Fixers geven niet enkel tips over energiebesparing, maar passen kleine energiebesparende maatregelen zoals radiatorfolie en een waterbesparende douchekop ook direct toe
  4. Advies voor VvE’s over hoe zij verduurzamingsmaatregelen kunnen combineren met grootschalig onderhoud