Rapport

Aanvulling Backcasting Den Haag. Voor twee alternatieve warmtescenario’s

Deze studie is een aanvulling op de studie Backcasting Den Haag (2018). Aanvullend op de eerdere studie wil de gemeente Den Haag weten wat het effect is op de uitkomsten als er twee andere scenario’s voor het invullen van de warmtevraag van de Haagse woningen en utiliteitsgebouwen worden gehanteerd. In deze studie worden de twee nieuwe scenario’s vergeleken met de resultaten van de eerdere studie. Dit wordt gedaan op het gebied van CO₂-uitstoot, kosten en haalbaarheid. Geconcludeerd wordt dat het hanteren van de twee andere scenario’s, ten opzichte van het scenario in de eerdere backcastingstudie, een gering effect heeft op het CO₂-budget van Den Haag.