Rapport

Afnameverplichting groene waterstof

Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel uit 2021 van de Europese Commissie, is de lidstaat-verplichting voor gebruik van groene waterstof (formeel: RFNBO) in 2030 omlaaggegaan. Het kabinet is voornemens om de lidstaatverplichting door te leggen naar de waterstof-gebruikende industrie: de ‘afnameverplichting’, met daarbij flankerend beleid, zoals productie- en/of vraagsubsidies. Er dient een hele keten te worden opgebouwd en opgeschaald, van productie tot en met gebruik van RFNBO. De waterstofmarkt zit op dit moment in een opstartfase. Zeker voor de heel korte termijn zijn er nog maar weinig harde investeringsbeslissingen genomen voor RFNBO-productie of -import, omdat er nog geen afzetmarkt is. De onzekerheid vertaalt zich door in de keten naar afnemers, die eveneens investeringen voor zich uit schuiven vanwege tekortschietend aanbod.

Deze onzekerheid kan weggenomen worden door een goed vormgegeven afnameverplichting plus flankerend beleid en adequate randcondities, zodanig dat investeringsbeslissingen in aanbod en afname van RFNBO van de grond komen. In deze studie zijn we nagegaan wat de consequenties zijn van vier beleidspakketten, en op welke wijze de afnameverplichting succesvol kan worden ingevoerd.

 

Meer over