Rapport

Availability and costs of liquefied bio- and synthetic methane. The maritime shipping perspective

Een klein maar groeiend aantal schepen vaart momenteel op LNG, voornamelijk als gevolg van strengere regels inzake luchtverontreiniging door de zeevaart. Om de CO2-uitstoot van de zeevaartsector fors te verminderen moet worden overgeschakeld op brandstoffen die weinig of geen koolstof bevatten. Opties daarvoor zijn onder andere vloeibaar biomethaan (LBM) en vloeibaar synthetisch methaan (LSM), die beide het voordeel hebben dat ze geen ingrijpende modificaties aan LNG-aangedreven schepen vereisen, alleen een uitbreiding van de technisch reeds volwassen LNG-infrastructuur. Doorslaggevend voor de haalbaarheid van deze route zijn de volumes LBM en LSM die voor de scheepvaart beschikbaar zullen komen en de relatieve kosten daarvan ten opzichte van andere brandstoffen met weinig of geen koolstof.

Tegen deze achtergrond heeft deze studie de volgende doelen:

  • beoordeling van de mondiale beschikbaarheid van LBM en LSM, vergeleken met de mondiale energievraag van de zeevaart;
  • beoordeling van de kostprijs van LBM en LSM, vergeleken met de kosten (kostprijs) van andere bestaande en mogelijk toekomstige bunkerbrandstoffen voor de zeevaart; en
  • adviseren hoe industrie en beleidsmakers barrières voor het uitbreiden van de productiecapaciteit van LBM en LSM als bunkerbrandstoffen het beste kunnen wegnemen.

In deze studie gaat de meeste aandacht uit naar 2030 en 2050, de jaren waarin belangrijke mijlpalen van de ‘Initial Strategy on Reduction of GHG Emissions’ van de IMO gehaald moeten worden, en is gebaseerd op een beoordeling van de wetenschappelijke en grijs (niet-academische) literatuur.