Rapport

Circulaire en biobased opties in de SDE++

De SDE++ is een subsidieregeling die het verschil compenseert tussen de marktprijs en kostprijs van een CO2-reducerende techniek.  Het verschil tussen kost- en marktprijs wordt ook wel de onrendabele top genoemd. In de oorspronkelijke SDE+-regeling werd alleen de onrendabele top gecompenseerd van hernieuwbare energietechnieken. In de SDE++-regeling wordt dit verbreed naar CO2-reducerende technieken op Nederlands grondgebied. Uit een eerder onderzoek van het bureau Navigant bleek dat enkele (chemische) recycling en biobased opties mogelijk ook geschikt zijn om via de SDE++ te stimuleren (Navigant, 2019).

In dit onderzoek hebben we daarom een overzicht gemaakt van circulaire en biobased technieken en hebben we voor een aantal hiervan de onrendabele top en emissiereductie bepaald.