Rapport

CO2-effecten van de Transitievisie Warmte. Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft CE Delft gevraagd om aanvullend op de doorrekeningen van de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal ook de CO2-effecten van het volgens plan uitvoeren van de Transitievisie Warmte van de gemeente uit te rekenen. De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om in 2040 een aardgasvrije warmtevoorziening te hebben voor de gebouwde omgeving (woningen en utiliteits­gebouwen). De Transitievisie Warmte (TVW) geeft voor alle Amsterdamse buurten aan op welke termijn deze op een alternatieve manier van verwarmen overstappen.

Als de TVW volgens plan uitgevoerd wordt, is de CO2-besparing in 2030 ten opzichte van 2017 35%. In 2040 is de CO2-besparing ten opzichte van 2017 85-95%, en in 2050 zal de uitstoot 90-100% lager liggen dan in 2017.

In de berekeningen zijn de plannen zoals verwoord in de Transitievisie Warmte een-op-een overgenomen. Deze studie kijkt niet naar de haalbaarheid van de TVW, en kan ook niet worden gebruikt om conclusies te trekken over welke warmtetechnieken voor Amsterdam het beste ingezet kunnen worden. Wel komt uit de berekeningen naar voren welke aspecten het meest van impact zijn op de CO2-emissies. De meest belangrijke factor hierin is het tempo waarin gebouwen de isolerende maatregelen toepassen en op een alternatieve warmtetechniek overstappen. Hiernaast is de verduurzaming van energiedragers van invloed op de toekomstige CO2-uitstoot.