Rapport

CO2-reductie met circulaire kunststoffen in Nederland. Scenario-analyse voor 2030 en diverse praktijkcases

In opdracht van Federatie NRK en PlasticsEurope Nederland heeft CE Delft de verwachte vermindering van de CO2-uitstoot van de productie en de afdanking van rubber- en kunststofproducten in Nederland onderzocht. Daarvoor zijn er scenario’s doorgerekend voor 2030 met daarin het effect van mechanische recycling, chemische recycling, biobased plastics en efficiëntie in de productie.

Daarnaast zijn er 6 praktijkcases doorgerekend om de macro-scenario-analyse te illustreren. Hierin is ook meegenomen dat kunststof en rubber vaak in de toepassing klimaatvoordelen realiseren. Zo maakt kunststof een vliegtuig lichter en dus energiezuiniger. Ook zijn er veel plasticvoedselverpakkingen die voedselbederf voorkomen.

Als alle mogelijke acties worden doorgevoerd blijkt het mogelijk om de CO2-emissie per kg kunststof te halveren in 2030. Daarvoor is echter veel meer kunstofinzameling voor recycling nodig en veel meer recyclaattoepassing. Om dit op kortetermijn te realiseren is een steviger overheidsbeleid nodig met duidelijke regels voor zowel inzameling van plastic afval voor recycling als voor toepassing van recyclaat (liefst op Europees niveau).

Op 2 november 2021 mocht Geert Bergsma het rapport toelichten en overhandigen op het Future Proof Plastic symposium van Plastic Europe Nederland en de NRK. Zie Klimaatimpact kunststoffen kan voor 2030 tot 50% omlaag • Rethink (rethinkplastics.nl). U kunt hier dit symposium ook terugkijken.

Tijdens het symposium reageerde Diederik Samson (kabinetschef vicevoorzitter Europese Commissie Frans Timmermans) op het rapport in een videobijdrage. Deze kunt u hier terugvinden:

Meer over