Rapport

Compensatie van huishoudens voor hoge energieprijzen. Verkenning van zes maatregelen

Sinds eind 2021 zijn de energieprijzen sterk toegenomen. De oorlog in Oekraïne zet de gasmarkt verder onder druk met een nog verdere stijging van de energieprijzen als gevolg. De rijksoverheid neemt verschillende maatregelen om de stijgende energieprijzen te compenseren, waaronder de vermindering energiebelasting, de eenmalige energietoeslag en de tijdelijke btw-verlaging op energie. Deze maatregelen zijn niet structureel van aard: het is nog niet bekend of en welke maatregelen de rijksoverheid vanaf 2023 wil inzetten om huishoudens te compenseren voor hoge energieprijzen.

Energieleverancier Eneco vindt het belangrijk dat het energiegebruik van huishoudens duurzamer wordt en tegelijkertijd betaalbaar blijft. Daarom is Eneco op zoek naar manieren waarop de rijksoverheid huishoudens kan compenseren voor de gestegen energiekosten, zonder dat dit ten koste gaat van de prikkel om te verduurzamen.

In deze notitie verkennen we zes mogelijke compensatiemaatregelen. We vergelijken ze op verschillende aspecten:

  1. doelgroep: worden de huishoudens gecompenseerd die hier de meeste baat bij hebben?;
  2. uitvoerbaarheid (voor de energieleverancier, gemeente, Belastingdienst);
  3. effect op inkomensgroepen;
  4. effect op overheidsfinanciën;
  5. effect op energiebesparing: zorgt de maatregel voor een prikkel om te verduurzamen (energiezuinig gedrag en verduurzamingsmaatregelen)?