Rapport

Delta21: Energetisch-economische analyse. Valmeer als onderdeel van duurzaam energiesysteem

CE Delft heeft een technisch-economische analyse uitgevoerd van Delta21, een projectinitiatief voor de kust van Rotterdam. Delta21 is een enorm meer (50 km2) dat door middel van heen en weer pompen van het water een energieopslagfunctie vervult met een opslagcapaciteit 34 GWh. Afhankelijk van het aantal pompen is het vermogen tussen de 2 en 6 GW. Delta21 kan ook een functie vervullen in waterveiligheid en natuurherstel.

Uit de businesscase-analyse op de energiemarkten blijkt een mogelijk positieve businesscase in 2035, afhankelijk van de configuratie van het valmeer, de financieringskosten, de nettarieven en ontwikkeling van de energieprijzen. Voor de periode na 2035 is een levelised cost of storage (LCOS) vergelijking gemaakt tussen Delta21, lithium-ion batterijen, flowbatterijen en waterstofcentrales. Hieruit blijkt dat bij gunstige financieringsparameters Delta21 kostencompetitief zal zijn. Voor deze gunstige financieringsparameters is naar verwachting wel ondersteuning of garanties van de overheid vereist. In de studie is naar verschillende financieringsstructuren gekeken, aangezien dit als een van de belangrijkste aandachtspunten is geïdentificeerd vanwege de grote financieringsbehoefte en aanwezige onzekerheden.

Daarnaast kan het valmeer bijdragen aan de lokale netcongestiesituatie in het gebied Rotterdam en bijdragen aan de integratie van de aanlanding wind op zee. Hiervoor is wel een netgunstige inzet voor nodig, anders kunnen lokale pieken op het net ook verhoogd worden.

In de studie zijn daarnaast ook de maatschappelijke waarde van elektriciteitsopslag vertaald en gekwantificeerd voor het valmeer. Zo kan er door het valmeer investeringen in zonnepanelen en windmolens voorkomen worden, zijn er mogelijk minder gascentrales vereist en dalen de energiekosten voor gebruikers zoals bedrijven en huishouden (maar dalen de inkomsten van energieleveranciers).

Deze studie is mogelijk gemaakt door een subsidie van ‘Kansen voor West 2’, een Europese subsidie voor mkb-bedrijven in Zuid-Holland en door de Provincie Zuid-Holland.

Meer over