Rapport

Development and pilot production of sustainable bio-binder systems for wood-based panels: LCA of current state-of-the-art resins

Het SUSBIND-consortium ontwikkelt, produceert en toetst biobased lijmsystemen als alternatief voor de op formaldehydehars gebaseerde systemen die momenteel worden toegepast bij het voor industriële meubelproductie gebruikte houten plaatmateriaal. SUSBIND wil deze biobased lijmsystemen produceren in samenwerking met toonaangevende producenten van twee plaattypen: P2-spaanplaat (particleboard, PB) en medium density-vezelplaat (MD fibreboard, MF). Het nieuwe biobased lijmsysteem moet beter presteren dan huidige conventionele lijmsystemen door een aanzienlijk kleinere klimaatimpact en reductie van voor de mens toxische emissies. Als eerste fase van een SUSBIND-onderzoeksproject om milieuondersteuning te bieden, hebben we het milieu-impact geanalyseerd van de petrochemische lijmen die momenteel bij PB- en MDF-meubelproductie worden toegepast. Dit milieu-impact (carbon footprint, human toxicity potential) zal als benchmark worden gebruikt bij het beoordelen van de nieuw te ontwikkelen SUSBIND-lijm. Bij verdere carbon footprint-beoordelingen in SUSBIND-verband raden we aan bij het vergelijken van biobased en conventionele lijmen de kleinste van deze carbon footprints te gebruiken. Dit zijn 490 g CO2-eq. voor PB (met gebruik van UF-lijm) en 650 g CO2-eq. voor MDF (ook met gebruik van UF-lijm) per plaatelement, zoals gedefinieerd als functionele eenheid. Dit zijn relatief ambitieuze benchmarks voor het SUSBIND-project.