Rapport

Duurzaam Zoetermeer. Bouwstenen voor het Duurzaamheidsprogramma 2019-2022

De gemeente Zoetermeer heeft CE Delft gevraagd om een verkenning uit te voeren naar het huidige duurzaamheidsbeleid van de gemeente Zoetermeer, de belangrijkste beleidsontwikkelingen buiten de gemeente, en om te komen met een advies voor de belangrijkste bouwstenen in het nieuwe beleid en geschikte indicatoren om dit beleid te monitoren. Hiernaast is in de studie ingegaan op de benodigde capaciteit voor het te voeren beleid.

Deze verkenning heeft plaatsgevonden door het bestuderen van de beleidsnotities en rapportages van de gemeente Zoetermeer, en het interviewen van beleidsambtenaren, managers en de verantwoordelijk wethouder.

Op basis van de conclusies en adviezen heeft de gemeente Zoetermeer een nieuw beleidsprogramma opgesteld, welke hier is terug te vinden.