Rapport

Duurzaamheid Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer heeft in haar collegeprogramma 2014-2018 een prominente plek ingeruimd voor het thema duurzaamheid. Dit is uitgewerkt in het programma Duurzaam 2015-2018, waarin stapsgewijs de transitie naar een circulaire toekomst is beschreven. Vanuit meerdere fracties heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente (RKC) het verzoek gekregen een onderzoek uit te voeren naar duurzaamheid. Voorliggend rapport is op verzoek van en intensief begeleid door de RKC. Vraagstelling is of de randvoorwaarden aanwezig zijn om de duurzaamheidsdoelen te behalen en of de raad van de gemeente Haarlemmermeer hierin zijn kaderstellende en controlerende rol vervult. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is een overzicht op hoofdlijnen gemaakt van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Haarlemmermeer en is ingezoomd op de thema’s afval, grondstoffen en energie.