Rapport

Duurzame energie projectgebied Grebbedijk

In deze studie zijn de kansen voor duurzame energieproductie op en rondom de Grebbedijk onderzocht. De Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen moet worden versterkt om in de toekomst het achterland voldoende te beschermen tegen hoogwater in de Nederrijn. In de gebiedsontwikkeling rondom het dijkversterkingsproject zijn drie kansrijke alternatieven voor dijkversterking uitgewerkt. In dit rapport is voor elk alternatief het (technisch) potentieel voor zonne-energie, windenergie en thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) onderzocht en in kaart gebracht. Daarnaast zijn de no-regret-maatregelen geïdentificeerd: wat kan je nu al eenvoudig opnemen in het dijkontwerp waardoor zonne-energie, windenergie of TEO op termijn realiseerbaar worden. Tot slot zijn de mogelijkheden voor een energieneutrale Rijnhaven bestudeerd.

Auteurs

Co-auteurs

Met medewerking van Ronald Roosjen (Deltares) voor het onderdeel TEO

Foto: Henk Monster