Rapport

Economische hoogwaardigheid recycling

Dit onderzoek uitgevoerd door CE Delft en Rebel is gericht op economische hoogwaardigheid en aanvullend op het eerder uitgevoerde onderzoek waarbij Planet centraal stond. We hebben gewerkt aan het duiden hiervan en het ontwikkelen van een ecnomische indicator voor de beleidsformule ontwikkeld in het project hoogwaardige recycling

We hebben onderzoek gedaan naar twee economische begrippen die recht zouden kunnen doen aan economische hoogwaardige recycling:

  1. De marktwaarderatio van recyclaat versus maagdelijke grondstoffen.
  2. De rentabiliteitsratio die aangeeft in hoeverre het gebruik van recyclaat i.p.v. virgin grondstoffen wel of niet economisch rendabel is.

Hoofdconclusie is dat de rentabiliteitsratio een goede aanvulling kan zijn op de eerdere ontwikkeld beleidsformule voor hoogwaardige recycling. Dit rapport is een aanvulling op het project Hoogwaardige recycling gevat in een beleidsformule en een multicyclus-LCA-methodiek.