Rapport

Economische instrumenten voor biodiversiteit

In de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen (TF) heeft een werkgroep Economische Instrumenten zich gebogen over de vraag hoe de aanbevelingen van het rapport van de Verenigde Naties The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) concreet kunnen worden ingevuld in het Nederlandse beleid. Op basis van het TEEB-rapport en interne discussies heeft de TF-werkgroep een selectie van onderwerpen gemaakt voor nader onderzoek en uitwerking. CE Delft is gevraagd voor deze selectie beleidsvoorstellen uit te werken die kansrijk zijn en leiden tot een betere bescherming van biodiversiteit. Dit betreft zowel de bescherming van biodiversiteit in Nederland als het verminderen van de ecologische voetafdruk van Nederlandse consumptie over de grens.

De volgende voorstellen zijn nader onderzocht en/of uitgewerkt:

  • verlaging van de maatschappelijke discontovoet
  • verdere vergroening van het belastingstelsel
  • importheffing op bulkgoederen
  • belasting op niet-duurzaam hout
  • heffing op onttrekking van open ruimte
  • gedifferentieerde belasting op dierlijke eiwitten
  • herijking van stimuleringsbeleid biomassa