Rapport

Economische kansen voor de circulaire economie in de provincie Zeeland

De SER Zeeland heeft CE Delft opdracht gegeven om de kansen van een circulaire economie voor de provincie Zeeland in kaart te brengen evenals de maatregelen en acties om de economische kansen van een circulaire economie te verzilveren. Dit advies kan gezien worden als een aanscherping en verbreding van het al uiteen gezette kader in de Kadernota Economische Agenda 2.0 van de provincie Zeeland (2016-2019). CE Delft heeft voor dit project een intensieve verkenning van (technische) mogelijkheden uitgevoerd  om in Zeeland in de chemie, de bouw, de agrofoodsector en de recreatiesector circulaire initiatieven die in de startblokken staan maar net nog een zetje nodig hebben te identificeren. Daarvoor is met veel sleutelstakeholders gesproken en is zijn per sector een aantal icoonproject verder geanalyseerd. Op basis van deze grondige analyse zijn aanbevelingen gedaan voor provinciaal beleid.