Rapport

Energiearmoede in de warmtetransitie. Onderzoek naar beleidsinstrumenten

In Nederland zijn er op dit moment tussen de 234.000 en 634.000 huishoudens met energiearmoede, afhankelijk van hoe het gemeten wordt. Als er niet wordt verduurzaamd en met het huidige beleid voor de warmtetransitie en prognoses voor de energieprijzen, stijgt het aantal huishoudens met energiearmoede in 2030 met een derde. Dit vormt een bedreiging voor het slagen van de warmtetransitie. Als echter de warmtetransitie slim wordt ingericht, kunnen klimaatdoelen en het tegengaan van energiearmoede hand in hand gaan. Beleidsmaatregelen die zorgen dat woningen worden verduurzaamd, reduceren energiearmoede en hebben tegelijkertijd een gunstig effect op de warmtetransitie. Het is belangrijk dat daarbij wordt ingezet op een combinatie van subsidiëren, ontzorgen en dwingende maatregelen, specifiek om huishoudens met energiearmoede te bereiken. Voor een deel van de huishoudens is enkel verduurzaming niet de oplossing voor energiearmoede. Daar zijn inkomensmaatregelen nodig.