Rapport

Energiestrategie Haarlem

De gemeente Haarlem heeft de ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn. De gemeente Haarlem heeft CE Delft gevraagd om een energiestrategie op te stellen voor de gemeente. Het doel van de energiestrategie is om een verkenning te doen naar de mogelijke toekomstige warmtevoorziening van Haarlem, als onderbouwing voor de strategie van de gemeente Haarlem om een transitievisie warmte op te stellen, en om input te bieden voor de regionale energiestrategie.

In deze studie is een update uitgevoerd van de warmteanalyse voor de gemeente Haarlem, waarbij dieper is ingegaan op de kansen en belemmeringen van warmteopties in Haarlem in het algemeen, en voor drie voorbeeldbuurten (Meerwijk, Ramplaankwartier en Sportliedenbuurt) in het bijzonder. Tevens is er met een energieanalyse gekeken naar de te verwachten energievraag van de gemeente Haarlem, en de potentie van de stad om zelf in deze vraag te voldoen. Geconcludeerd wordt dat Haarlem altijd afhankelijk zal blijven van de import van energie.