Rapport

EU Transport GHG: Routes to 2050 II Project

Dit project, in opdracht van de Europese Commissie, DG Climate Action, en uitgevoerd door AEA, CE Delft, TNO en TEPR, was een vervolg op de studie "EU Transport GHG: Routes naar 2050′. Dit nieuwe project (met de naam “EU Transport GHG: Routes naar 2050 II”) ondersteunde de Commissie bij het ontwikkelen van haar toekomstige beleidsstrategie om de uitstoot van broeikasgassen door de vervoerssector te verminderen. CE Delft heeft met succes het proces georganiseerd om  diverse belangenorganisaties te consulteren, evenals de analyse uitgevoerd voor verschillende deelstudies: emissies van voertuigproductie en infrastructuurontwikkeling, CO2-reductiekosten, co-benefits van klimaatbeleid en indirecte effecten van dergelijk beleid. Ook mogelijke alternatieve economische ontwikkelingspaden werden onderzocht, in het bijzonder paden die een lagere transportintensiteit combineren met toenemende welvaart.