Rapport

Ex‑ante life cycle assessment of commercial‑scale cultivated meat production in 2030

In deze ex-ante levenscyclusanalyse (LCA) van kweekvlees, soms ook wel diervrij vlees, laboratoriumvlees of in-vitrovlees genoemd, gaan we dieper in op de milieu-impact van dit product bij productie op commerciële schaal in 2030. Dit is de eerste LCA-studie waarbij gebruikgemaakt wordt van primaire data afkomstig van verschillende kweekvleesbedrijven en daaraan gelieerde bedrijven binnen de desbetreffende toeleveringsketen, geverifieerd door onafhankelijke experts. Deze pagina bevat het openbare, door vakgenoten gerecenseerde artikel (Int J LCA) en aanvullend materiaal, die het resultaat zijn van meer van drie jaar data verzamelen en analyseren. Dit artikel komt in de plaats van het CE Delft-rapport dat eerder op deze pagina te vinden was.

Onze conclusie is dat kweekvlees milieutechnische voordelen met zich meebrengt ten opzichte van traditioneel vlees, zoals rund, varkensvlees of kip. Kweekvlees verbruikt in elk scenario minder land en leidt tot lagere stikstofuitstoot dankzij de veel effectievere voederconversie. Als er tijdens de productie en in cruciale onderdelen van de toeleveringsketen duurzame energie wordt gebruikt, is de CO2-voetafdruk van kweekvlees vergelijkbaar met die van kip, en lager dan die van rund- en varkensvlees bij ambitieuze productiestandaarden. Kijken we wereldwijd naar de gemiddelde energiemix, dan is de CO2-voetafdruk van kweekvlees lager dan die van rundvlees, maar hoger dan die van varkensvlees of kip. We geven aan waar kansen tot verbetering liggen op het gebied van technologie en toeleveringsketenontwikkeling, en plaatsen deze resultaten in het licht van de laatste tien jaar aan LCA-onderzoek met betrekking tot kweekvlees.

Samen met de LCA is ook een technisch-economische analyse (TEA) uitgevoerd. Factoren die de kosten terugbrengen en de ecologische voetafdruk verlagen zijn energie-efficiëntie, selectie van energiebronnen, productie-efficiëntie en samenwerking binnen de toeleveringsketen. Deze factoren overlappen elkaar enigszins.

Meer over