Rapport

Financieel instrumentarium mitigerende maatregelen. Onderzoek naar additioneel ondersteunend instrumentarium voor elektrische logistiek en netcongestie

In deze studie voor RVO heeft CE Delft onderzocht hoe RVO oplossingen voor netcongestie verder kan ondersteunen. Er zijn nog verschillende knelpunten op het gebied van financiën, kennis en samenwerking voor de realisatie van mitigerende maatregelen. Mitigerende maatregelen zijn oplossingen die bedrijven zelf kunnen ondernemen om meer elektriciteit te gebruiken ondanks netcongestie, het tekort van capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. Ondanks bestaande ondersteunende financiële instrumenten blijven er nog verschillende knelpunten bestaan. In de studie raadt CE Delft de volgende additionele instrumenten aan:

  1. Ondersteuning van voldoende pilots en use-cases met bestaande regelingen, zoals de DKTI en DEI+. Indicatief zijn er 15 tot 30 projecten vereist met diverse mitigerende maatregelen in verschillende deelsectoren.
  2. Een integraal instrument voor kennisopbouw bij bedrijven en daar direct aan gekoppeld een investeringssubsidie voor als mitigerende maatregelen vereist zijn voor dat bedrijf. Dit is een nieuw te ontwikkelen instrument gericht op de grootschalige uitrol van maatregelen (enkele duizenden bedrijven). Als zo’n nieuwe subsidie niet uitvoerbaar is, is een minder doelmatige mogelijkheid om de bestaande kennisvoucherregelingen te promoten en het budget te verhogen en de EIA uit te breiden en te specificeren voor mitigerende maatregelen.