Rapport

Gastransitie en warmtenetten

In de omschakeling naar een duurzame warmtevoorziening is restwarmte-benutting in woningen en gebouwen een belangrijk onderdeel. De huidige industriële restwarmte zal in de toekomst minder ruim beschikbaar zijn doordat industrieën veel efficiënter worden, verdwijnen of inkrimpen. Aardwarmte is een duurzame bron, maar er is nog veel onduidelijk over de potentie op lange termijn. Milieudefensie heeft CE Delft gevraagd om te onderzoeken wat de beschikbaarheid is van duurzame warmte, in de vorm van geothermie of industriële restwarmte vanuit verduurzaamde industrie voor stadverwarming in 2030 en 2050.