Rapport

Handreiking aansluiten op warmtenetten

Het aansluiten op een warmtenet is een van de mogelijkheden om woningen te verduurzamen. In opdracht van Aedes heeft CE Delft in 2018 de handreiking Aansluiten op warmtenetten geschreven. Deze publicatie maakt woningcorporaties wegwijs in het traject om bestaande woningen aan te sluiten op een warmtenet. In 2020 is deze handreiking geactualiseerd naar aanleiding van de aanpassing van de Warmtewet in 2019.

De handreiking beschrijft de keuze voor een CO2-neutrale warmtevoorziening en de afwegingen die een corporatie daarbij kan maken. Ook het warmtenet zelf komt aan bod. Wat is de techniek? Wat zijn de kosten en hoe zijn die verdeeld tussen de partijen?

Hiernaast gaat de handreiking in op de realisatie: Hoe ziet het proces eruit als partijen aan de slag gaan met het aanleggen van een warmtenet? Wat zijn de verschillende typen projecten en welke juridische aspecten spelen een rol?

De handreiking is onderdeel van een bredere set aan informatieverschaffing van AEDES over het aansluiten op warmtenetten, die hier is terug te vinden.

Auteurs

Co-auteurs

Marco de Boer (VBTM Advocaten)