Rapport

Honoreren kwaliteit biomassa, een beknopte voorstudie

Minimumduurzaamheidscriteria voor biomassa geven de scheidslijn aan tussen ‘goed’ en ‘niet goed’: biomassa die voldoet aan de criteria is goed, of in ieder geval redelijk. Bovenop en ook naast vastgestelde minimumcriteria is echter nog een heel scala aan mogelijkheden voor verbetering mogelijk. Er is een range tussen ‘redelijk’ en ‘het beste’, namelijk ‘het betere’. Dit project heeft als doel inzichtelijk te maken op welke manier ‘het betere’ benoemd kan worden voor producten en ketens en hoe daarover met afnemers en consumenten gecommuniceerd kan worden. Het betreft nadrukkelijk een beknopte voorstudie.

Deze voorstudie maakt deel uit van het Nieuw advies over Duurzaamheidscriteria post-2020 van de Commissie Corbey van februari 2016.