Rapport

Impact of higher levels of bio components in transport fuels

In opdracht van DG CLIMA hebben ICF International en partners, waaronder CE Delft, een studie verricht om meer inzicht te verkrijgen in de gevolgen van hogere niveaus bio-componenten in voertuigbrandstoffen in het kader van de EU-Brandstofrichtlijn (FQD, 98/70/EC) na 2020. In deze studie, een economische en milieuanalyse van verhoogde biobrandstofpercentages in benzine en diesel, zijn de positieve en negatieve impacts bepaald met betrekking tot luchtkwaliteit, marktcapaciteit, beschikbaarheid van bio-componenten, voertuigtechnologieën, broeikasgasemissies (LCA), gevolgen voor de raffinagesector en marktaandelen voor de brandstofmix. De hoofdbijdrage van CE Delft bestond uit een evaluatie van de huidige stand van de biobrandstofmarkt en toekomstige trends daarin. De resultaten van de studie dienen als input voor de Europese Commissie in hun beschouwingen over de implicaties van een verhoging van het bio-gehalte van voertuigbrandstoffen.