Rapport

Impact van de warmtetransitie op het lokale elektriciteitsnet. Inzicht en advies voor gemeenten

Impact van de warmtetransitie op het lokale elektriciteitsnet: Inzicht en advies voor gemeenten

Voor de VNG hebben we in afstemming met Netbeheer Nederland onderzoek gedaan naar de (toekomstige) ontwikkelingen op het elektriciteitsnet. Verduurzaming van gebouwen, het toenemend aantal zonnepanelen en het opladen van elektrische voertuigen hebben grote impact op het lokale stroomnet. Het laagspanningsnet en de transformatorhuisjes zijn niet berekend op de toename van elektriciteitsvraag en -productie. Netverzwaring zal daarom praktisch in alle buurten, wijken en dorpen noodzakelijk zijn. Dat betekent dat er tijdig nieuwe transformatorhuisjes en stroomkabels aangelegd moeten worden door de netbeheerder.

Het toekomstig warmtealternatief is een van de meest bepalende factoren. In sommige gebieden moet plaats worden gevonden voor 55-85% extra transformatorhuisjes. Goede samenwerking tussen overheden, netbeheerders en netgebruikers is noodzakelijk zodat het elektriciteitsnet mee kan groeien met de ontwikkelingen.

We geven gemeenten verschillende aanbevelingen om de uitdagingen op het elektriciteitsnet in woonwijken het hoofd te bieden:

  • Breng allereerst de situatie en mogelijkheden van het lokale net in beeld met de regionale netbeheerder.
  • Kijk integraal naar de samenhang tussen het (toekomstig) energiesysteem, ruimtelijke ordening en de ondergrond.
  • Reserveer proactief ruimte, optimaliseer waar mogelijk vergunningstrajecten, plan langdurig vooruit en verken hoe lokale ontwikkelingen doorwerken op het regionale net.

Auteurs