Rapport

Impacts of allocation rules on chemical recycling. Consequences on the environment and maximum circularity of plastics.

Om inputs (bijvoorbeeld plastic afval) te kunnen koppelen aan meerdere outputs van recyclingprocessen (plastic of chemische producten of brandstoffen) en om de mate van gerecycled materiaal te kunnen vaststellen, zijn toewijzingsregels nodig. Op het gebied van ‘long-loop’ chemische recycling worden in Europa momenteel drie opties besproken: (1) proportionele toewijzing, (2) alleen polymeren en (3) het niet meetellen van brandstoffen. Deze methoden bieden chemiebedrijven uiteenlopende ruimte om gerecycled materiaal te koppelen aan outputs.  CE Delft heeft de milieu-impact van deze opties vastgesteld.