Rapport

Inventarisatie aanvullend klimaatbeleid. Amsterdam 2030

Aanvullend klimaatbeleid mogelijk in de gemeente Amsterdam

CE Delft stelt jaarlijks een raming op van de emissies in Amsterdam in 2030. De gemeente Amsterdam streeft naar 60% reductie van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990. Uit de ramingen blijkt dat de emissiereductie op basis van het huidige beleid onvoldoende is om dat doel te halen.

In deze studie hebben we een tussentijdse update gedaan van de raming en daarnaast aanvullende maatregelen geformuleerd die de gemeente Amsterdam zou kunnen nemen om het doel voor 2030 alsnog te realiseren. Dat vraagt een zeer grote inspanning van de gemeente Amsterdam, zowel om de plannen die al in de raming zijn opgenomen daadwerkelijk te realiseren als om genoeg aanvullende maatregelen te realiseren.

De grafiek laat de geüpdatete raming zien op basis van het huidige beleid van de gemeente Amsterdam.

Uitstoot in 1990 en 2019 en geraamde uitstoot in 2025 en 2030 (kton CO2-eq.)